ENDODONCIJA

U našoj stomatološkoj ordinaciji, endodontsko lečenje zuba obuhvata i primenu savremene tehnologije – mašinske obrade kanala. Ova metoda podrazumeva korišćenje rotacionih instrumenata koji se povezuju sa specijalizovanim softverom i motorima kako bi se obezbedila veća preciznost i efikasnost čišćenja i oblikovanja kanala. Mašinska obrada kanala zuba omogućava nam da otklonimo svu oštećenu i inficiranu pulpu, kao i sve bakterije i ostale štetne materije u kanalu korena, smanjujući rizik od ponovne infekcije. Ova tehnika takođe smanjuje vreme potrebno za lečenje i poboljšava uspeh lečenja. U kombinaciji sa drugim savremenim metodama i materijalima koje koristimo, mašinska obrada kanala osigurava vrhunske rezultate i potpuno zadovoljstvo pacijenata. Kontaktirajte nas da bismo vam objasnili sve prednosti primene mašinske obrade kanala u endodontskom lečenju zuba.