RETENCIONI SPLINT

Nakon skidanja fiksne proteze, određeni vremenski period potrebno je nositi retencijski splint (providnu foliju) kako bi se zadržao novo-nastali položaj zuba. Retencijska folija predstavlja fazu održavanja rezultata terapije i ona počinje nakon skidanja proteze. Vremenski period njenog nošenja zavisi od samog pacijenta, težine slučaja i dužine nošenja fiksnog aparata. Retencijski splint je tvrda providna folija koja se izrađuje na osnovu individualnog otiska zuba pacijenta.