ZUBNE AKRILATNE PROTEZE

Zubne akrilatne proteze predstavljaju nadoknade koje se izrađuju za krezube, odnosno bezube vilice i mogu se podijeliti na parcijalne i totalne proteze. Protezama se osim nedostajućih zuba nadoknađuje i resorbovani deo alveolarne kosti, čime se uspostavlja normalna funkcija stomatognatnog sistema. Parcijalne proteze mogu biti različitog oblika, ovisno o broju izvađenih zuba i tipu protezne konstrukcije, te se koriste u situacijama kada pacijentu nedostaju pojedini zubi. Prisustvo čak i malog broja zuba je vrlo korisno jer pruža bolje mogućnosti za retenciju i stabilnost proteze. Dodatna retencija se uspostavlja postavljanjem odgovarajućih kukica na postojeće zube. Totalna proteza se koristi u slučaju bezubosti kada nije ostao niti jedan zub u vilici. Stabilnost proteze se postiže uz pomoć vakuuma između mekih tkiva i proteze. Zubne proteze su mobilne nadoknade, što znači da se samostalno skidaju i vraćaju u usta.