FIKSNI APARAT

Fiksni ortodontski aparat je tokom celokupne terapije fiksiran za zube pacijenta i na taj nacin dovodi do ispravljanja zuba i njihovog postavljanja u pravilan polozaj. Fiksne proteze se sastoje od bravica (“bracketa) koje se lepe na zube od sekutica do prekutnjaka i tuba ili prstenova koji se postavljaju na kutnjake, a u njihov kanal tzv. slot se postavlja žica(luk) koja se fiksira gumicama. Tokom terapije ortodont menja lukove idući progresivnije ka debljim i kraćim, dovodeći zube u što pravilniji položaj. Jačina sile zavisi od svojstva žice tj. materijala od kog je napravljena žica, njegove debljine i oblika. Bravice mogu biti metalne, keramicke i kompozitne bele. Sve one funkcionišu po istom principu samo sto su metalne manje estetski prihvatljivije, ali su im mehanicka i retenciona svojstva daleko bolja. Idealno vreme za postavljanje proteze je oko trinaeste godine, kada niknu i drugi kutnjaci, ali ukoliko pacijent nije zadovoljan polozajem svojih zuba moze ga korigovati i u kasnijim godinama. Kada je potrebno postaviti fiksnu protezu, zubi moraju biti zdravi tj.sanirani. Za vreme nošenja proteze pacijenti moraju perfektno da održavaju oralnu higijenu, pored običnih četkica preporučuju se i interdentalne četkice i oralni irigatori. Za vreme nošenja proteze zabranjeno je odgrizanje hrane,grickanje koštunjavog voća, karamela, žvaka, itd. Bol i nelagodnost su prolaznog karaktera. Nakon skidanja proteze ide poslednja faza, faza retencije kada se održavaju postignuti rezultati. U ovoj fazi se postavljaju takozvani retejneri ili providne folije i oni se nose onoliko dugo koliko je trajalo i nošenje proteze, ali se vremenom postepeno skraćuje nošenje retencionog aparata.