HIRURŠKO VAĐENJE UMNJAKA

Umnjaci su zubi koji poslednji niču u vilici i to najčešće između 18-25. godine života i zauzimaju poslednje mesto u zubnom nizu. Najčešći razlog izostanka nicanja umnjaka i impakcije je nedostatak prostora u zubnom nizu, nepravilan položaj klice ili ograničen rast vilice. Neiznikli ili delimično iznikli umnjaci ne moraju pričinjavati smetnje , međutim ako su smetnje prisutne mogu se manifestovati u vidu bolova blagog do jakog intenziteta , prisutnog otoka, otežanog otvaranja usta ili čak i opštih znaka infekcije (povišena telesna temperatura, malaksalost i sl.). Impaktirani umnjaci se najčešće vade i to hirurškom intervencijom(operacijom).
Vađenje umnjaka se sprovodi u lokalnoj anesteziji, a konci se skidaju nakon 7 dana. Nakon intervencije mogu biti prisutni blagi bolovi, otok  i otežano otvaranje usta, oporavak traje obično 2-3 dana